PLUM PH NÖTR NEDİR - NE ZAMAN KULLANILIR

PLUM PH NÖTR NEDİR:

Plum ph neutral yüksek fosfat tampon kapasitesine sahiptir ve asit alkali-baz kimyasallarının neden olduğu göz yaralanmalarında acil ilk yardım amacı ile gözü nötralize etmek için dizayn edilmiş göz sıvısı içerir.

PH - HİDROJEN VE HİDROKSİT İYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR.

Ph bir solüsyondaki hidrojen(H+) veya hidroksit(HO-) iyonlarının konsantrasyonunu tanımlayan matematiksel bir terimdir. Eğer bir solüsyon hidrojen iyonu içeriyorsa asidiktir ( pH < 7 ), eğer solüsyon hidroksit iyonu içeriyorsa alkalidir ( pH > 7 ), eğer solüsyon nötr ise ph 7 dir.

KİMYASAL ASİT ALKALİ GÖZ YARALANMALARINDA ÇOK RİSKLİ PH DEĞERLERİ NEDİR.

4 ün altında ve 10 un üzerinde ph değerine sahip solüsyonların göze sıçraması sonucu oluşan göz yaralanmaları çok riskli gruptadır, acil ilk yardım önlemi alınmazsa kornea yanar.

HİDROFLORİK ASİT İLK YARDIMI

Hidrofilorik asit dokuya zarar veren agresif bir çözeltidir. Hidrofilorik asit içeren çalışma alanlarında doğru ilk yardım ekipmanlarının bulundurulması çok önemlidir. hidrofilorik asit dokuya zarar veren problemli bir kimyasaldır çünkü asidik ( H+ ) olmasının yanında toksik florür iyonları ( F- ) içerir. Florür iyonlarının toksisitesi dokularda kalsiyum ( Ca ++ ) iyonlarını bağlama yeteneği ile etkinleşir.

Hidrofilorik asit sıçraması sonucu oluşan yaralanmalarda Plum Ph Neutral kullanıldığında hidrofilorik asidin asit bölümü nötralize edilir bununla birlikte hidrofilorik asit içindeki florür iyonlarına bağlanacak ajan kullanılması çok önemlidir. Kalsiyum glukonat, hidrofilorik asit için bir antidottur ve bir çok ilgili kurum tarafından bir göz yıkama solüsyonu ile birlikte kullanılması önerilmektedir. ( örneğin İsveç zehir bilgi merkezi ).

Plum işletmelerinde hidrofilorik asit ile çalışan müşterileri için ilk yardım tesislerinde 200 ml ph nötr göz duşu ve buna ek olarak yukarıda açıkladığımız nedenlere bağlı olarak kalsiyum glukonat bulundurmasını öneriyor. plum ph nötr hidrofilorik asidin asit bölümünü nötralize edecektir, ph nötr asit ve alkalilere karşı güçlü bir tampondur. Tüm ciddi göz yaralanmalarında olduğu gibi hidrofilorik asitli kazalar içinde doktor ve hastane yardımı gerekir.